MAIL OF BEL ONS:
033 - 202 26 52

Specialistische ambulante dienstverlening

Partner in specialistische ambulante dienstverlening

De partner in specialistische ambulante dienstverlening ter ondersteuning van sociale wijkteams en andere instellingen.

Foss & Partners is een onafhankelijk samenwerkingsverband met een groot netwerk gericht op ontschotting en integratie van formele en informele zorg. Hierdoor zijn wij in staat een verbreding en een onderscheidend aanbod aan de huidige zorg te bieden. Wij bieden onze diensten onder andere aan op het gebied van WMO, jeugdzorg en (J)GGZ.

De zorgbehoefte van de cliënt staat centraal.

Foss & Partners biedt een breed innovatief totaalaanbod op de nul-de lijns en de eerste-lijns zorg, met als doel het ondersteunen, verlichten en aanvullen van de kernactiviteiten van sociale wijkteams en andere instellingen. Foss & Partners laat niemand vallen, heeft geen wachtlijsten, biedt hulp dicht bij huis en is door het uitgebreide netwerk van professionals in staat tot snelle interventie als hulp nodig blijkt.

Foss & Partners staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65344758

Geïntegreerde aanpak en methodische wijze van werken

Onze kracht zit in de geïntegreerde aanpak en methodische wijze van werken. Wij zijn gespecialiseerd in de succesvolle methodieken Specialistisch Outreachend Werk (SOW) en Netwerkgerichte Benadering (NGB). NGB versterkt het netwerk van de cliënt waarbij de mantelzorger minder (over) belast wordt.

Twee unieke methodieken bij het begeleiden van cliënten van eenvoudige tot complexe zorg.

Het doel van onze werkwijze is cliënten terug te brengen naar zelfredzaamheid. Dit kan door signalering, vroegpreventie en begeleiding en door te investeren in een goed functionerend sociaal netwerk. Onze werkwijze en de intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders/ketenpartners (sociale wijkteams, wijkagenten, huisartsen, scholen, GGZ instellingen etc.) leiden tot het toewerken naar adequate dagbesteding, werk, scholing, wonen, het creëren van een gezond netwerk en het versterken van het persoonlijk functioneren en welbevinden.